Mặc dù Việt Nam có nguồn cung lao động dồi dào nhưng còn hạn chế về trình độ kỹ năng - theo Báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực năm 2022 của Tập đoàn ManpowerGroup.Cụ thể, Việt Nam hiện có một lực lượng lao động v …
続きを読む